Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.55
ze dne 14.04.2010

k revokaci usnesení č. 84.1 ze dne 10. 3. 2010 - Vypsání odměny ve výši 10 000,- Kč pro prvního strážníka Městské policie, který postihne od chvíle schválení tohoto usnesení více jak 10 přestupků týkajících se znečišťování veřejného prostranství psími...

Rada MČ

I. PROJEDNALA
revokaci usnesení č. 84.1 ze dne 10. 3. 2010.

II. SOUHLASÍ
s revokací usnesení č. 84.1 ze dne 10. 3. 2010 a s převedením finančního příspěvku ve výši 10 000, - Kč do rozpočtu Městské policie.

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru zajistit převod těchto finančních prostředků.

Tisk Export článku do PDF