Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.39
ze dne 05.01.2011

k revokaci usnesení č. 53 ze dne 18. 11. 2010

Rada MČ

I. REVOKUJE
své usnesení č. 53 ze dne 18. 11. 2010 takto:

-    ruší princip trvalého přizvání s hlasem poradním zástupce OÚRI do některých z komisí s tím, že předsedové komisí mají právo po předběžné dohodě s vedoucím OÚRI přizvat zástupce OÚRI k projednání konkrétních bodů
-    ruší jmenování Evy Soukupové do funkce tajemnice sociální a zdravotní komise
-    jmenuje do funkce tajemnice sociální a zdravotní komise Mgr. Alenu Presslovou      
-    jmenuje do funkce tajemnice Komise na podporu prodeje vojenských bytů paní Helenu Fulínovou
-    souhlasí se jmenováním PaedDr. Jiřího Horešovského a Václava Kreisingera členy majetkové komise

Tisk Export článku do PDF