Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.42
ze dne 18.07.2012

k rekonstrukci Kulturního domu Bílá Hora

Rada MČ

I. SCHVALUJE
provedení nutných udržovacích úprav interiéru s tím, že maximální částka za tyto úpravy nepřesáhne 800 000, - Kč.

Tisk Export článku do PDF