Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.36
ze dne 04.01.2012

k protihlukové zdi - Slánská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený podnět na výstavbu protihlukové zdi v  úseku ul. Slánská od křižovatky s ul. Čistovická k prosklenému tunelu z důvodu ochránění od hluku a zplodin obyvatele domu v ul. Španielova 1288 – 1290

II. NESOUHLASÍ
s výstavbou protihlukové zdi
 
III. UKLÁDÁ
OŽPD předat podnět na Odbor dopravy MHMP, včetně stanoviska Rady MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF