Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.23
ze dne 06.12.2010

k pronájmu nebytového prostoru v Makovského 1227, Praha 6 Řepy pro služebnu Městské policie

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výši nájmu za nebytový prostor č. 1227.1, v Makovského 1227, Praha 6 Řepy pro služebnu Městské policie

II. SCHVALUJE
pronájem nebytového prostoru č. 1227.1, v Makovského 1227, Praha 6 Řepy pro služebnu Městské policie za čisté nájemné 200,- Kč/m2/rok s valorizační doložkou (bez služeb)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn k podpisu nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru

Tisk Export článku do PDF