Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.31
ze dne 29.11.2010

k pronájmu částí pozemků parc. č. 1349/1, 1350, 1378/6 a 1378/16 v k. ú. Řepy pro výstavbu příjezdové komunikace a chodníku

Rada MČ

I. PROJEDNALA
celkovou finanční částku, kterou uhradí ORION PRAHA - SVÍTIDLA, spol. s. r. o. se sídlem Uhříněveská 581, 252 43, Průhonice, za pronájem částí pozemků parc. č. 1349/1, 1350, 1378/6 a 1378/16 v k. ú. Řepy dotčených výstavbou příjezdové komunikace a chodníku v období od 25. 9. do 1. 10. 2010

II. SCHVALUJE
pronájem částí pozemků parc. č. 1349/1, 1350, 1378/6 a 1378/16 v k. ú. Řepy dotčených stavbou příjezdové komunikace a chodníku realizovanou ORION PRAHA - SVÍTIDLA, spol. s. r. o. se sídlem Uhříněveská 581, 252 43, Průhonice, v období od 25. 9. do 1. 10. 2010 (10 dní), za celkovou cenu 12.000,- Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu krátkodobé nájemní smlouvy (včetně dodatků) na zábor části pozemků pro stavební činnost

Tisk Export článku do PDF