Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 52.24
ze dne 24.09.2012

k programu jednání ZMČ dne 3. 10. 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 14. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF