Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.34
ze dne 05.09.2011

k programu jednání ZMČ dne 14. 9. 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 6. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF