Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 4.2
ze dne 15.12.2010

k prodloužení vyjmutí všech zdravotnických zařízení z bytového fondu Žufanova 1113,1114

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodloužení vyjmutí všech zdravotnických zařízení z bytového fondu Žufanova 1113, 1114 do 30. 6. 2011.

II. SOUHLASÍ
s prodloužením vyjmutí všech zdravotnických zařízení z bytového fondu Žufanova 1113, 1114 do 30. 6. 2011.

III. UKLÁDÁ
p. místostarostovi Markovi předložit k projednání do Zastupitelstva M. č. Prahy 17 dne 15. 12. 2010

Tisk Export článku do PDF