Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.7
ze dne 30.09.2009

k přístavbě zázemí sportovišť ZŠ Španielova 1111

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na Přístavbu zázemí sportovišť ZŠ Španielova 1111 (sociální zařízení, šatny)

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy na zpracovatele projektové dokumentace k územnímu řízení a pro stavební povolení a vlastní realizaci včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

III. SOUHLASÍ
s financováním části projektové dokumentace v letošním roce z fondu obnovy a se zařazením části do návrhu rozpočtu na r. 2010 včetně částky pro realizaci stavby v r. 2010.

IV. UKLÁDÁ
OURI zajistit potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF