Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.10
ze dne 02.06.2010

k připomínkování návrhu o vyhlášení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následujícího nařízení: návrh nařízení o vyhlášení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému nařízení vedených v bodě 1. tohoto usnesení

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF