Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.5
ze dne 18.01.2012

k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následujícího nařízení:
„Připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze.“

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému znění nařízení uvedeného v bodě II. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF