Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.4
ze dne 17.08.2011

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce v objektu MŠ Bendova 1123/1 na novou třídu“ a podpis smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Projektová dokumentace rekonstrukce v objektu MŠ Bendova 1123/1 na novou třídu“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky Architektonického studia Ing. Oldřicha Běliny, Hvožďanská3, 148 00 Praha 4, IČO: 72848880. Nabídková cena celku je 48 000, - Kč, není plátce DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF