Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.46
ze dne 10.02.2010

k přidělení náhradního bytu o vel. 1+1/L ve 4. patře domu čp. 1238, Galandova ulice, Praha 6 – Řepy za byt o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1142, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 1+1/L ve 4. patře domu čp. 1238 v Galandově ulici, Praha 6 - Řepy  jako náhradní za byt o vel.1+1/L v přízemí domu čp. 1142 v ulici Makovského paní XY, bytem Makovského čp. 1142, Praha 6 – Řepy.

II. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt o vel. 1+1/L ve 4. patře, tj. 5. podlaží domu čp. 1238 v Galandově ulici paní XY, bytem Makovského čp. 1142, Praha 6 – Řepy jako náhradní za byt o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1142 v ulici Makovského, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Makovského čp. 1140 - 1145. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v čp. 1142 Makovského ul. dohodou.

III. ZAMÍTÁ
provedení stavební úpravy, spočívající v odstranění příčky v kuchyni náhradního bytu, MČ Praha 17 na náklady městské části

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy k bytu o vel. 1+1/L v domě čp. 1238 v Galandově ulici a seznámit žadatelku se stanoviskem RMČ

Tisk Export článku do PDF