Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.16
ze dne 25.05.2011

k přidělení bytu o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici jako náhradního za byt o vel. 2+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici a žádost o společný nájem tohoto bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici jako náhradního za byt o vel. 2+1 v 1. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici panu XY, bytem Čistovická čp. 252, Praha 6 – Řepy (2 osoby) a žádost pana XY o společný nájem tohoto bytu s družkou XY

II. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici panu XY, bytem Čistovická čp. 252, Praha 6 – Řepy (2 osoby) jako náhradní za byt o vel. 2+1 v 1. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Čistovická čp. 252. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v Čistovické ulici čp. 252 dohodou. Dlužná pohledávka bude vymáhána na bývalých nájemcích bytu.

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit žádost pana XY o společný nájem bytu o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici s paní XY

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF