Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.34
ze dne 25.05.2011

k přidělení bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v 1. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici panu XY, bytem Čistovická čp. 252, Praha 6 – Řepy (2 osoby)

II. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici panu XY, bytem Čistovická čp. 252, Praha 6 – Řepy (2 osoby) jako náhradní za byt o vel. 1+1 v 1. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Čistovická čp. 252. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy na dobu určitou do 14. 8. 2012, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v Čistovické ulici čp. 252 dohodou.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF