Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.14
ze dne 21.09.2011

k převzetí pozemku parc. č. 1327/11 ul. Na Moklině 36, k. ú. Řepy, v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti StaVIP,s. r. o. Koněvova 2399/184, 130 00 Praha 3, na základě plné moci, o případné převzetí pozemku parc. č. 1327/11. Pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v k. ú. Řepy, lokalita ul. Na Moklině.

II. NESOUHLASÍ
s případným převzetím pozemku parc. č. 1327/11

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a informovat žadatele.

Tisk Export článku do PDF