Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.38
ze dne 28.04.2010

k poskytnutí finančního příspěvku na akci „ADVENTUS PŘÍCHOD – koncert slova a hudby“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního příspěvku na akci „ADVENTUS PŘÍCHOD – koncert slova a hudby“

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000, - Kč.

III. UKLÁDÁ
KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF