Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.17
ze dne 20.09.2010

k pořádání akce předvolební kampaň senátora Bedřicha Moldana

Rada MČ

I. PROJEDNALA
oznámení o konané předvolební akci strany TOP 09 v rámci voleb komunálních a do Senátu Parlamentu ČR, která se bude konat dne 12. 10. 2010 na části veřejného prostranství před sídlem Úřadu MČ Praha 17. Pozemky jsou ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.

II. BERE NA VĚDOMÍ
konání akce. Úklid pozemků zajistí pořadatel, který též zajistí oznámení o pořádání akce vlastníku pozemků (Hlavní město Praha).

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF