Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.27
ze dne 14.06.2010

k opakované inzerci na pronájem nově zrekonstruovaných nebytových prostor na hlavní ulici Makovského čp. 1222 - 1227 a čp. 1140 - 1145, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
opakované podání inzerátů na nabídku pronájmu nově zrekonstruovaných nebytových prostor v ulici Makovského čp. 1140 až 1145 a 1222 až 1227 do novin MČ Prahy 6, MČ Prahy 5, MČ Prahy 13 a Annonce

II. SCHVALUJE
podání inzerátů dle důvodové zprávy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF