Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.16
ze dne 13.06.2011

k novému elektroměrovému rozvaděči v oplocení Sokolovny

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nový elektroměrový rozvaděč v oplocení Sokolovny“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy, s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu a zmocňuje firmu OPTIMIS se zajištěním výběru zhotovitele a zajištěním vlastní realizace

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat firmu OPTIMIS

Tisk Export článku do PDF