Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.42
ze dne 19.01.2011

k navýšení slevy na nájemném za užívání bytu č. XY Makovského 1140

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o zpětné přiznání vyšší slevy na nájemném za byt č. XY v Makovského 1140, v období realizace stavebních úprav objektu (duben – říjen 2010)

II. ZAMÍTÁ
žádost paní XY o zpětné přiznání vyšší slevy na nájemném za byt č. XY v Makovského 1140, v období realizace stavebních úprav objektu (duben – říjen 2010)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF