Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.46
ze dne 24.10.2011

k návrhu zásad ukončování charakteru bytů jako bytů služebních

Rada MČ

I. PROJEDNALA
zásady ukončování charakteru bytů jako bytů služebních
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím zásad ukončování charakteru bytů jako bytů služebních
    
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení RMČ a předložit k projednání na ZMČ.

Tisk Export článku do PDF