Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.15
ze dne 24.10.2012

k návrhu sociálně zdravotní komise na svolání společného jednání RMČ s praktickými lékaři v MČ

Rada MČ

I. VZALA NA VĚDOMÍ
zápis SZK z 8. 10. 2012 – viz bod 2

II. POVĚŘILA
místostarostku Ing. M. Vaicovou svoláním jednání s praktickými lékaři za účelem vyjasnění problému s registracemi a přeregistracemi pacientů

Tisk Export článku do PDF