Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.2
ze dne 19.01.2011

k návrhu rozpočtu na rok 2011 – III. VERZE; k návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2011

Rada MČ

k návrhu rozpočtu na rok 2011 – III. VERZE; k návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2011

I. PROJEDNALA
-    Návrh rozpočtu na rok 2011 – III. VERZE
-    Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2011

II. UKLÁDÁ
zástupci starostky městské části Mgr. B. Černovskému

-    zapracovat požadavky z jednání rady městské části do Návrhu rozpočtu na rok 2011 - III. VERZE a do Návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2011
-    projednat se správci kapitol případné změny v Návrhu rozpočtu na rok 2011 – III. VERZE a projednat s odpovědnými pracovníky případné změny v Návrhu hospodářské činnosti na rok 2011

Tisk Export článku do PDF