Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.1
ze dne 02.02.2011

k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2011; k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2013

Rada MČ

I. DOPORUČUJE
k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17    

-    Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2011
-    Návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2013
   
II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru zveřejnit Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2011 na úřední desce a na webových stránkách městské části Praha 17 nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu městské části Praha 17

III. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části projednat Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2011 a Návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2013 ve Finančním výboru ZMČ Praha 17

IV. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2011 a Návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2013 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 2. 2011

Tisk Export článku do PDF