Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.31
ze dne 14.04.2010

k návrhu OPTIMIS spol. s r.o. na úhradu navýšení nákladů na úklid společných prostor v bytových domech Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OPTIMIS spol. s. r. o. na uhrazení navýšení nákladů na úklid společných prostor v bytových domech Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27

II. SCHVALUJE
uhrazení navýšení nákladů na úklid společných prostor v bytových domech Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27 ve výši 52.048, - Kč měsíčně, z důvodu zvýšené prašnosti způsobené probíhající stavební činností

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF