Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.46
ze dne 17.03.2011

k návrhu obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh obecně závazné vyhlášky

II. SOUHLASÍ
s návrhem nové obecně závazné vyhlášky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 22. 3. 2011

Tisk Export článku do PDF