Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.4
ze dne 11.08.2010

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění OZV č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění OZV č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy a č. 7/2009 Sb. hl. m. Prahy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na změnu obecně závazné vyhlášky

II. SOUHLASÍ
s navrhovanou novelizací obecně závazné vyhlášky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 18. 8. 2010

Tisk Export článku do PDF