Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.2
ze dne 24.10.2011

k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, týkající se změn přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Rada MČ

I. PROJEDNALA
v příloze č. 1 změnu sazeb místních poplatků, týkající se umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí a osvobození kulturních akcí, na které hl. m. Praha nebo MČ Praha 17 poskytuje finanční prostředky.

II. SCHVALUJE
v příloze č. 1 uvedené změny sazeb místních poplatků, týkající se umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí a osvobození kulturních akcí, na které hl. m. Praha nebo MČ Praha 17 poskytuje finanční prostředky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní, poplatků a vymáhání promítnout schválené změny do přílohy č. 1 OZV a předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 27. 10. 2011.

Tisk Export článku do PDF