Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.9
ze dne 17.03.2011

k návrhu na zachování původní výše nájemného v bytech obývaných školníky základních škol

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu s rozbory právníků

II. SCHVALUJE
zachování výše nájemného v bytech obývaných školníky základních škol v platném pracovním poměru ve výši 69,90 Kč za každý byť započatý m2 měsíčně

III. UKLÁDÁ
OŠK zajištění informace ředitelům, ředitelům praktické zajištění

Tisk Export článku do PDF