Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.14
ze dne 07.12.2009

k návrhu na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17

Rada MČ

I. SCHVALUJE
návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17 uvedených v příloze č. 2

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru, aby zajistila účetní odpis pohledávek ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF