Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.29
ze dne 14.10.2009

k návrhu na odměny členům řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb, kteří nejsou za svou činnost honorováni z prostředků M. č.

Rada MČ

I. SCHVALUJE
na základě předložené žádosti,  vyplacení odměn v celkové výši 2700,- Kč členům řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb.

II. UKLÁDÁ
odboru tajemníka Bc. Evě Soukupové zajistit potřebné kroky v souladu se zněním usnesení č. I.

Tisk Export článku do PDF