Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.20
ze dne 02.03.2011

k návrhu městské části na uplatnění žádostí o účelové dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
Návrh městské části na uplatnění žádostí o účelové dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2011

II. SCHVALUJE
akce, u kterých bude podána žádost o dotaci z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011

1.    Sanace objektu čp. 1112 – 1114, ul. Žufanova, Praha 6 – Řepy (Poliklinika)
11 000 tis. Kč
2.    ZŠ Jana Wericha – zateplení budovy školy                                                       
15     000 tis. Kč
3.    Vybudování parku po zahrádkářské kolonii
2 000 tis. Kč
                                                                                         
III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat ve znění bodu II. tohoto usnesení a zpracovat žádosti o dotace z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 a zaslat tyto žádosti primátorovi hl. m. Prahy, zástupkyni ředitele MHMP pro sekci finanční a investic a předsedovi finančního výboru ZHMP

Tisk Export článku do PDF