Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.1
ze dne 27.07.2010

k nájemní smlouvě mezi Městskou částí Praha 17 a Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se zněním nájemní smlouvy mezi Městskou částí Praha 17 a Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s., na pronájem nebytových prostor v budově Základní školy J. Wericha

II. SOUHLASÍ
se zněním nájemní smlouvy mezi Městskou částí Praha 17 a Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s, na pronájem nebytových prostor v budově Základní školy J. Wericha

III. ZPLNOMOCŇUJE
starostku Městské části Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy s Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s, na pronájem nebytových prostor v budově Základní školy J. Wericha

Tisk Export článku do PDF