Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.37
ze dne 05.09.2011

k letní a zimní údržbě a úklidu pasáží bytových domů č. p. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v ulici Makovského v Praze – Řepích

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu o záměru zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Letní a zimní údržba a úklid pasáží bytových domů č. p. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v ulici Makovského v Praze – Řepích“

II. PROJEDNALA
návrh na zrušení zadávacího řízení k výše uvedené zakázce a vypsání nové výzvy.

III. SCHVALUJE
zrušení zadávacího řízení k výše uvedené zakázce a vypsání nové výzvy.

IV. UKLÁDÁ
OŽPD zajistit potřebné.

Tisk Export článku do PDF