Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.12
ze dne 10.02.2010

k informační koncepci MČ - ÚMČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
znění přiložené Informační koncepce MČ - ÚMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
předloženou Informační koncepci MČ - ÚMČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit prostřednictvím odd. informatiky průběžnou realizaci schválené koncepce, odborům ÚMČ Praha 17 poskytnout nositeli úkolu patřičnou součinnost

Tisk Export článku do PDF