Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.8
ze dne 05.09.2011

k informaci o využití zařízení pro tísňové volání AREÍON

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci OSV ve věci využití zařízení pro tísňové volání AREÍON.

Tisk Export článku do PDF