Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.9
ze dne 26.10.2009

k informaci o projednávání konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Rada MČ

I. BYLA INFORMOVÁNA
o projednávání konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

II. BERE NA VĚDOMÍ
postup projednání konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF