Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.32
ze dne 05.09.2011

k hmotným darům firmy GERnétic – LK Servis, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6 - Řepy Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí hmotných darů ve výši 33 040, - Kč věnovaný firmou GERnétic – LK Servis, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 40842002

II. SOUHLASÍ
s přijetím těchto hmotných darů v souvislosti s pořádáním akce Babí léto - 10. 9. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF