Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.16
ze dne 14.04.2010

k fotovoltaické elektrárně na obj. Brunnerova čp. 1011, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace - Fotovoltaická elektrárna na obj. Brunnerova čp. 1011, Praha 6 – Řepy“ zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF