Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.4
ze dne 10.10.2011

k finančnímu daru Truhlářství Hliňák, Plavidlo 86, 252 63 Roztoky u Prahy, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč věnovaný firmou Truhlářství Hliňák, Plavidlo 86, 252 63 Roztoky u Prahy, IČO: 16171446

II. SOUHLASÍ
přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF