Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.3
ze dne 29.06.2011

k finančnímu daru firmy Z + Z ELEKTRO, p. Jiří Zmatlík, Šimůnkova, 182 00 Praha 8, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000, - Kč věnovaný firmou Z + Z ELEKTRO, pan Jiří Zmatlík, Šimůnkova, 182 00 Praha 8, IČO: 13151592
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti
s pořádáním akce „Babí léto“ 10. 9. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF