Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.2
ze dne 17.08.2011

k finančnímu daru firmy NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 – Řepy, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 50 000, - Kč věnovaný firmou NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 - Řepy IČO: 27233944

II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí včetně prezentace MČ Prahy 17

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF