Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.23
ze dne 28.04.2010

k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1163/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 – 1166

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1163/XY o velikosti 3+1 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1163 v k. ú. Řepy, oprávněným nájemcům manželům XY

II. NESOUHLASÍ
se schválením prodeje bytové jednotky č. 1163/XY o velikosti 3+1 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1163 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům XY, kteří nejsou uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 13.7 ze dne 25. 6. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 v m. č. Praha 17 – prodej IV. etapa.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF