Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.32
ze dne 07.12.2009

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, manželům XY

II. NESOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
neschválit prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, z důvodu vlastnictví rodinného domu, Praha 6, Ruzyně, který byl zkolaudován k trvalému bydlení a je v oblasti s dostatečnou dopravní dostupností

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF