Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.10
ze dne 06.12.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1238/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 - 1238

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1238/XY ul. Galandova čp. 1238 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY.     
      
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1238/XY v ul. Galandova čp. 1238 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 15.16 ze dne 29. 10. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1235 - 1238 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF