Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.10
ze dne 24.02.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1171/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 – 1174

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1171/XY v ul. Vondroušova 1171 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  prodej b. j. č. 1171/XY v ul. Vondroušova 1171 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1170-1174 – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF