Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.16
ze dne 11.11.2009

k dodatku projektových prací Makovského 1222- 1227, 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek projektových víceprací Makovského 1222 - 1227, Makovského 1140 -1145

II. SOUHLASÍ
s dodatkem víceprací firmy MCT spol. s. r. o., Pražská 16, Praha 10, IČ: 165 55 881, DIČ:CZ165 55 881, cena dodatku 196 100 Kč bez DPH, 233 359 Kč vč. DPH

III. SOUHLASÍ
s posunutím termínu předání PD SP Makovského 1222 - 1227 do 16. 1. 2009, vyřízení stavebního povolení do 21. 9. 2009, Makovského 1140 - 1145, PD SP do 27. 2. 2009, vyřízení stavebního povolení do 15. 12. 2009

IV. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku

Tisk Export článku do PDF