Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.1
ze dne 30.05.2012

k dodatku organizačního řádu MČ

Rada MČ

I. SCHVALUJE
a)    znění dodatku č. 1 k Organizačnímu řádu, schváleného usnesením RMČ č. 37.28 ze dne 14. 3. 2012
b)    účinnost dodatku od 1. 6. 2012

Tisk Export článku do PDF